Chat with us, powered by LiveChat

Stopka

Adres siedziby spółki STILL

STILL Polska Sp. z o.o.

Dział Marketingu
ul. Składowa 11, Żerniki
62-023 Gądki

Tel.: 61 66 86 100
Faks: 61 66 86 189

Zarząd

Borys Wochna
Wojciech Szmulczyński

KRS 0000018980
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
REGON 630278383
NIP 781-10-04-366
NIP UE: PL7811004366

Warunki użytkowania

Prawa autorskie
Treści publikowane na stronach internetowych spółki STILL Polska Sp. o.o. podlegają ochronie zgodnie z przepisami o prawach autorskich. Spółka STILL Polska Sp. z o.o. zezwala na przeglądanie i pobieranie wszelkich treści zamieszczonych na jej stronach internetowych wyłącznie na użytek prywatny (niekomercyjny).

Pobieranie
W przypadku oprogramowania udostępnionego do pobrania odpowiedzialność ograniczona jest do braku gwarantowanych właściwości, zawinionego naruszenia istotnych obowiązków, umyślnego lub rażącego zaniedbania innych obowiązków oraz zawinionego uszczerbku na zdrowiu.

Gwarancja
Informacje udostępnione na niniejszej stronie internetowej zostały opracowane z najwyższą dbałością. Niemniej spółka STILL nie udziela żadnych gwarancji kompletności lub przydatności do danego zastosowania. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu wykorzystania informacji dostępnych na stronie internetowej.

Prawa autorskie do marki
Wszelkie nazwy marek występujące na stronach internetowych spółki STILL Polska Sp. z o.o. są markami zastrzeżonymi przez STILL GmbH. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek nazw marek lub logotypów przez strony trzecie.

Linki zewnętrzne i odnośniki
Strony internetowe spółki STILL Polska Sp. z o.o. zawierają linki oraz odnośniki do stron internetowych stron trzecich (tzw. linki zewnętrzne). Odpowiedzialność za treści publikowane na tego typu stronach ponoszą ich właściciele. Przy pierwszym wykorzystaniu linków zewnętrznych spółka STILL Polska Sp. z o.o. zweryfikowała je pod kątem potencjalnego naruszania prawa. Nie wykryto wówczas przypadków naruszania prawa. Spółka STILL Polska Sp. z o.o. nie sprawuje kontroli nad aktualnymi i przyszłymi formami tego typu stron ani publikowanymi na nich treściami. Posługiwanie się linkami zewnętrznymi nie oznacza, że spółka STILL monitoruje treści, do których linki te prowadzą. Stałe monitorowanie wykorzystywanych linków lub odnośników pod kątem potencjalnego naruszania prawa bez wyraźnych przesłanek jest niewskazane dla spółki STILL Polska Sp. z o.o. W przypadku powzięcia przez spółkę STILL informacji o jakichkolwiek przypadkach naruszenia prawa linki zewnętrzne zostaną bezzwłocznie usunięte.